Nabídka

 

● Nabízíme profesionální obchodní služby na polském / českém trhu.

● Nalezení a navázání spolupráce s obchodními partnery a firmami

  působícími na polském / českém trhu. 

 

● Vytvoření seznamu polských / českých firem a obchodních partnerů.

● Rozšíření působnosti na polském / českém trhu.

● Expanze na polský / český trh, vedení obchodních jednání.

● Jazyková a obchodní podpora (překlady a tlumočení, překlady

  s razítkem soudního tlumočníka, informace poskytované v českém,

  polském a slovenském jazyce).

 

● Sekvenční tlumočení obchodních jednání, překlady.

● Kompletní obchodně-organizační servis.

 

● Možnost mít kontaktní osobu reprezentující Vaši firmu

  v Polsku / České republice.

 

● Adresa firmy na zahraničním trhu v Polsku / České republice.

 

● Registrace firmy v Polsku / České republice.

 

● Možnost navázání spolupráce s obchodními partnery a firmami ze Slovenska.

 

● Přizpůsobení marketingových strategií k podmínkám v Polsku, v České

  republice a na Slovensku.