Překlady a tlumočení

 
Kompletní jazykový servis (překlady a tlumočení, překlady s razítkem soudního
tlumočníka, poskytované informace v českém a polském jazyce).

Průběh:
● překlady emailů, nabídek, katalogů, letáků atd.
● zajistíme přítomnost tlumočníka během obchodního jednání, propagačních
   akcí, konferencí, školení, kurzů, firemních prezentací

● překládání a optimalizace internetových stránek