Průzkum trhu

 

Analýza polského/slovenského trhu, zajištění marketingových průzkumů 

a statistik. Analýza atraktivity trhu, jeho alternativních segmentů a konkurence. 

Průzkum trhu umožňuje racionální rozhodování, které podporuje Váš rozvoj 

a konkurenceschopnost.

 

Průběh:

● analýza trhu, produktů, možnosti prodeje, průzkum regionálního trhu,

   statistiky, zjištění konkurence, cen, atd.

● telemarketing – průzkum, ankety, dotazníky (zjištění zájmu) atd.

● průzkum věrohodnosti zahraničního obchodního partnera