Registarce a adresa firmy

 
Vyřízení veškerých právních a účetních formalit při založení firmy, pobočky
v Polsku, adresy firmy v Polsku. Pomoc s výběrovým řízením
v Polsku/na Slovensku.

Průběh:
● registrace společnosti s ručením omezeným, pobočky v Polsku,
   a na Slovensku (účetnictví, překlad s razítkem soudního tlumočníka,
   právní pomoc) atd.
● nalezení kanceláře, skladů, právnické firmy, účetní
● zajištění adresy firmy v Polsku – kontaktní adresa, kancelářské služby,
   vedení kanceláře v českém a polském jazyce (slovenském)
● výběrové řízení a výběr zaměstnanců v Polsku a na Slovensku
● obsluha a vedení kanceláře, udržování kontaktů se zahraničními
   obchodními partnery