Reklama a marketingová podpora

 

Zajištění propagace Vaší firmy, značky, produktů v Polsku/na Slovensku.

Pomoc při pořádání školení, konferencí a kurzů. Přizpůsobení marketingových 

strategií a plánů Vaší firmy k podmínkám v Polsku a na Slovensku.

 

Průběh:

● public relations Vaší firmy v Polsku/na Slovensku.

● zajištění reklamy v médiích, tisku, na billboardech, na reklamních

   obrazovkách atd.

● pořádání propagačních akcí a konferencí (v českém a polském jazyce)

● pomoc s pořádáním školení a kurzů (v českém a polském jazyce) 

● pořádání firemních prezentací (v českém a polském jazyce)